Статут Культурно-освітнього центру «Дивосвіт» при Спілці українців у Португалії

Категорія: Український культурно-освітній центр "Дивосвіт"
Створено: 14 жовтня 2018 Дата публікації Перегляди: 10068

30

13 жовтня 2018 року, у приміщенні середньої школи «Педро Сантарень» (Estrada de Benfica 535, Lisboa), на Загальних Зборах батьківського комітету, більшістю голосів був прийнятий:

Статут Культурно-освітнього центру «Дивосвіт» при Спілці українців у Португалії.
(Українська суботня школа)

1. Статут
2. Регламент
3. Учбовий план

СТАТУТ

1. Загальні положення.
2. Загальні збори.
3. Дирекція школи.
3. Педагогічна Рада.
4. Батьківська Рада.
5. Протоколи.
6. Зміна статуту школи.
7. Шкільний бюджет.
8. Апеляція.
9. Кінцеві правила.

1.Загальні положення.

Український культурно-освітній центр "Дивосвіт" (надалі Суботня школа) є громадським проектом започаткованим у 2005 році, що не має статусу окремої юридичної особи, а належить громадській організації Спілка українців у Португалії, яка є офіційним представником суботньої школи для третіх осіб. Суботня школа має власний штамп для ведення внутрішнього діловодства та власну символіку. Важливі офіційні документи затверджуються печаткою Спілки українців у Португалії. Суботня школа має власну фізичну та електронну адреси для кореспонденції.
Учасниками проекту Суботня школа можуть бути діти, молодь та батьки, опікуни та прихильники, що приймають правила даного Статуту, Регламенту Суботньої школи та Статуту Спілки українців у Португалії, які належать до Спілки українців у Португалії, або до інших організацій, незалежно від громадянства, приналежності до релігії чи політичних партій, що мають за мету збереження та виховання духовних традицій українців та для удосконалення культурних здобутків України і звеличеннях їх у Світі. Основним правовим актом зобов’язуючим на території суботньої школи є даний статут, який затверджується Радою Спілки. Правила статуту і рішення , прийняті у зв’язку з діяльністю Суботньої школи, мусять бути узгоджені із законодавством, яке існує в Португалії. Вищим керівництвом суботньої школи є Загальні Збори. Поточне управління школою проводить Директор, що обирається на Загальних Зборах терміном на 2 роки з можливістю переобрання на подальші терміни. Суботня школа приймає рішення про співпрацю з іншими фізичними та юридичними особами самостійно, відповідно до поставлених цілей. Реалізація цілей спрямованих на збереження української ідентичності, розвитку моральної особистості, вивчення українознавчих предметів, проведення культурних заходів, участь у інших освітніх та культурних проектах затверджується Педагогічною Радою та мусять діяти в рамках Статуту Спілки українців у Португалії. Діяльність школи грунтується на хритиянських засадах. Суботня школа приймає учнів, не дивлячись на походження, расу, віросповідання та політичні погляди батьків, чи опікунів. В окремих випадках: відвертих дискримінаційних діях (ксенофобія, расизм, поширення релігійної ворожнечі та головно антиукраїнським виступам) Рада Спілки українців у Португалії зберігає за собою право односторонньо вирішувати питання про відстороння такої особи від участі в проекті Суботня школа.

2. Загальні збори.

Найвищим органом управління Суботньою школою є Загальні Збори всіх повнолітніх учасників проекту, що проводяться два рази на рік (в перший та останній місяці навчального року) і які вирішують найважливіші питання діяльності Суботньої школи. Право голосу під час проведення Загальних зборів мають всі повнолітні учасники, що є зареєстрованими у проекті (члени управління та батьки чи опікуни учнів школи).
Про час проведення Загальних Зборів дирекція школи повідомляє мінімум за місяць до їх проведення. В надзвичайних ситуаціях Загальні Збори можуть скликатися в інший період.
Поточну діяльність суботньої школи проводить дирекція школи, на чолі з директором, який очолює проект.
Директор та дирекція суботньої школи обирається таємним голосуванням на Загальних Зборах терміном на 2 роки, що може продовжуватися.

До складу дирекції школи входять:

- директор суботньої школи;
- заступник директора з фінансових питань;
- заступник директора з навчальної роботи старших класів;
- заступник директора з навчальної роботи початкових класів;
- заступник директора з виховної роботи.
- Секретар школи.
Окреме право голосу на Загальних Зборах мають:
- Голова Батьківської Ради;
- Координатор від Ради Спілки.
Останні мають право скликати позачергові Загальні Збори.

3. Дирекція школи.

У час між Загальними Зборами управління школою проводить
Директор школи.

Директор визначає робочий та навчальний плани школи, посадові обов'язки, приймає чи відсторонює від участі в проекті учителів та інших працівників школи, узгоджуючи такі рішення з дирекцією школи, затверджує рішення Батьківської та Педадогічної Ради до виконання, звітує про діяльність Школи.

Заступник директора з фінансових питань проводить планування витрат та доходів Школи, їх рух та звітує поточно та на Загальних Зборах про фінансовий стан проекту.

Заступник директора з навчальної роботи старших класів готує навчальні програми для учителів 5-11 класів, керує ними та звітує за їх роботу перед директором та ПедагогічноюРадою.

Заступник директора з навчальної роботи початкових класів готує навчальні програми для учителів 1-4 класів, керує ними та звітує за їх роботу перед директором та Педадогічною Радою.

Заступник директора з виховної роботи відповідає за поведінку учнів у школі їх зайнятість та охорону здоров'я учнів.Організовує загальношкіьні виховні заходи, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу. Самостійно планує свою роботу на весь навчальний рік ,звітує про свю роботу перед директором та Педагогічною Радою.

Секретар школи відповідає за зберігання та ведення документації школи та офіційне листування.

Голова Батьківської Ради збирає батьківські збори, представляє інтереси батьків перед дирекцією школи, допомагає у забезпеченні діяльності школи.

Координатор від Ради Спілки призначається Радою Спілки та має право: брати участь у всіх зборах, що проводяться в Школі, документації школи та доводити до Ради Спілки важливі рішення прийняті дирекцією школи та про діяльність школи.

4. Педагогічна Рада.

Педагогічна Рада школи - це дорадчий орган управління школою, що визначає методику викладання, робочі плани та поточну діяльність школи та до якого входять директор, заступники з навчальної та виховної роботи, заступник директора з фінансових питань, секретар школи.
Рішення Педагогічної Ради після затвердженням Директором є обов'язковими до виконання всіма учасниками проекту.

5. Батьківська Рада

Інтереси батьків та учнів у Школі представляє Батьківська Рада, яку очолює Голова Батьківської Ради.
Фінансові питання Школи обов'язково узгоджуються з Батьківською Радою.

6. Протоколи.

З кожного Надзвичайного і Загальних Зборів школи, зібрання Педагогічної та Батьківської Ради, складається протокол. Протокол з Надзвичайного та Загальних зборів членів Школи підписує особа, яка складає протокол, директор школи та Координатор від Ради Спілки. Подання на спростування рішення протоколу має бути оголошено в присутності зацікавленої особи, не пізніше наступного чергового засідання в школі, письмово оформленого до потрібного органу. Рішення про спростування протоколу вирішується більшістю голосів осіб, які приймають участь в зборах. Таке рішення остаточне.
Секретар школи відповідає за належне ведення протоколів.
Протоколи ведуться українською мовою, але у разі потреби та за наказом директора школи перекладається на португальську.

6. Зміна статуту школи.

Зміна шкільного статуту може бути виконана єдине на Загальних Зборах колективу або на Надзвичайних Загальних зборах в кількості 2\3 членів Батьківської Ради, 2/3 Педагогічної Ради більшістю голосів при таємному голосуванні. Право ініціативи законодавчого об’єму нового статуту або змін статуту представлені: Педагогічній Раді, Батьківській Раді та координатору Ради Спілки.

7. Бюджет школи.

Діяльність Школи є неприбутковою.
Програмна діяльність школи фінансується з внесків членів проекту, фінансової допомоги португальського та українського урядів, фінансової допомоги приватних та юридичних осіб.
Дирекція школи, учителі та працівники інфраструктури школи отримують грошову винагороду за свою роботу, сума якої визначається на загальних зборах початку навчального року. За господарську діяльність школи відповідає заступник керівника з фінансових питань.

8. Апеляція.

Від всіх рішень окремих органів школи, які порушують інтереси школи або інтереси його членів, треба подати звернення до Надзвичайних або Загальних зборів. Термін подання звернення один місяць від дня, коли скривджений взнав про рішення не пізніше ніж до дня скликання Загальних зборів.

9. Кінцеві правила.

Проект нового статуту або змін в тимчасовому, має бути оголошено на Надзвичайних або Загальних зборах. Від часу оголошення нового статуту або змін в тимчасовому до його актуального ухвалення, має пройти хоча б 2 календарних місяці.

Регламент.

§1.Права і обов’язки учня;

1.Основним правом учня є:

1.1 право на навчання в умовах шанування гідності особи та власних переконань

1.2 учень має право виражати власні погляди, але вони не мають задівати чиюсь гідність

1.3 учень має право ознайомлюватись з навчальною програмою, її частинами, цілями и вимогами. До явної і умотивованої оцінки поведінки і успіхів в науці

1.4 учень має право до цікавих і різних лекцій

1.5 учень має право до опіки виховної і умов побутових в школі, які надають безпеку, охорону перед всілякими формами насилля фізичного і морального

1.6 учень має право на допомогу вчителя в класі і в школі

§2.До обов’язків учня належить:

2.1 брати участь в лекційних заняттях

2.2 систематично готуватися до занять, слідкувати за своїм виглядом

2.3 брати активну участь під час лекцій та виконання завдань вчителів

2.4 брати активну участь в імпрезах, які організовує школа

2.5 проявляти повагу до вчителів і інших учнів

2.6 культурно поводитись під час лекційних занять (не користуватись телефоном, не грати в ігри електронні і не приносити до класу предметів, різних субстанцій, які б заважали учбовому процесу або загрожували життю

2.7 дбати про добре ім’я школи і шанувати її, (не вживати алкоголь, сигарети, наркотичні речовини) , а також не носити одяг із символами, які рекламують алкоголь, наркотики, з закликами на території школи підтримувати порядок та чистоту, дбати про безпеку власну та інших учнів

2.8 підтримувати культурне співіснування з іншими членами школи і поза неї

2.9.знаходитися на терені школи до кінця занять і не виходити без повідомлення вчителів

§3. У випадку, якщо учень не притримується регламенту школи: погано поводиться на лекціях і в школі, що заважає роботі інших або загрожує здоров’ю, життю інших членів школи, або регламенту школи ,то це може призвести до наступних наслідків:

3.1 попередження усне або письмове направлене вчителем за підписом батьків з датою

3.2 попередження від керівника школи

3.3 лист до батьків(опікунів). Виклик їх до школи

§4.Права батьків:

4.1 батьки мають право знати про успіхи дитини в науці

4.2 батьки мають право мати інформацію про учбову програму

4.3 батьки мають право на пропозиції для змін, які стосуються діяльності школи, програми. Все має подаватися в письмовій формі в звернені до Директора або членів Правління

4.4 батьки мають право брати участь в академічних та інших імпрезах, які організовує школа

§5.Обов’язки батьків:

5.1 зобов’язані ознайомитись зі статутом школи та регламентом дидактично- виховним школи

5.2 зобов’язані знати ідейний зміст школи

5.3 регулярно і пунктуально присилати дитину до школи

5.4 цікавитись успіхами дитини в науці і поведінці

5.5 приходити на чергування в столовій, коридорах і класах

5.6 ознайомлюватись із повідомленнями, заявами, отриманими через учня

5.7 батьки зобов’язані хоча б 1 раз на рік взяти участь в Загальних зборах школи

5.8 батьки і діти повинні дотримуватись порядку на території школи

5.9 батьки зобов’язані підписувати щоденник учня

5.10 батьки повинні ознайомлюватися з письмовими повідомленнями та реагувати на них

5.11 батьки повинні повертати кошти за пошкоджене майно школи

5.12 батьки повинні дбати про небезпеку школи і не приводити третіх осіб на територію школи без узгодження з директором абр Правління школи.

У випадку виявлення таких осіб треба повідомити Директора школи або члена Правління про цей факт

§6.У випадку порушення регламенту:

6.1 у випадку незаповненого формуляру або порушення регламенту, учень втрачає місце в школі

У випадку не виконання своїх обов’язків учень втрачає своє місце в школі

6.2 у випадку не виконання своїх обов’язків в столовій, висилається рахунок в розмірі 20€

3.Права та обов’язки вчителів і вихователів.

§7.Вчителі мають право:

7.1 вчити дітей за планом, узгодженим з заступником Директора з педагогічних питань, керуючись етичним кодексом та правом

7.2 згідно з методиками навчальними та виховними затвердженими в школі

7.3 проводити індивідуальні розмови з батьками

7.4 проводити індивідуальні розмови з учнями

7.5 вчитель має право вносити зміни до діяльності і програм школи

в письмовому вигляді Директору або заміснику Директора з педагогічних питань

§8.До обов’язків вчителів належить:

8.1 бути готовим до проведення лекційних занять і вчасно їх починати

8.2 дбати про якість своєї роботи дидактично-виховної та опікунської

8.3 відповідальність за безпеку учнів

8.4 виділення допомоги для нагляду за поганою поведінкою учнів

8.5 участь в Педагогічній раді

8.6.співпраця с Замісником Директора з педагогічної роботи

8.8.Суспільна робота на користь школи

O seu apoio é importante, independentemente do valor que está disponível a doarimage


88888


 ban23


Читати Українською!

Бібліотека у Португалії

R. Saco 1, 1150-311 Lisboa

85


 

Громадське незалежне
телебачення 
«Тризуб TV»

tryzub tv


 Книга пам'яті


УГКЦ у Португалії

Розпорядок БогослужіньУроки португальської мови


Відеоархів Спілки:

Статистика
Перегляди статей
17235421
Лічильник

Українська рейтингова система