23 червня 2019 запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗАКОРДОНОМ У ФОРМАТІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ"

Категорія: Українська громада у Португалії
Створено: 17 червня 2019 Дата публікації Перегляди: 1879

5ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
23 червня 2019 запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ЗАКОРДОНОМ У ФОРМАТІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ
Українські мігранти повинні мати такі ж можливості на освіту, працевлаштування, участь у культурному і соціальному житті, як і всі громадяни України. Це можливість дитини, підлітка, молодої людини, дорослого (у контексті неперервної освіти) отримати освітні послуги у навчальних закладах за місцем проживання, незалежно від форми власності, та отримати можливість реалізувати свої здібності в подальшому житті.
Мета конференції: визначити пріоритетні завдання розвитку української освіти за кордоном, окреслити чинники своєчасної соціалізації українських мігрантів незалежно від віку та їх адаптації до повноцінного життя в країні міграції з відчуттям приналежності до української нації.
Робочі мови конференції: українська, португальська та англійська
Початок роботи - 11:00
Місце проведення - Escola Pedro Santarem (estrada da Benfica 535) Лісабон

ПРОГРАМА
Вступне слово: Надзвичайний посол України в Португальській Республіці - Інна Огнівець
Доповіді:
1. Особливе значення формування українських ресурсних центрів закордоном у час гібридної війни Росії проти України (голова Спілки Українців у Португалії - Павло Садоха).
2.Запити батьків щодо освітньо-культурних послуг (вчитель хімії/біологіі - Оксана Кучер).
3. Різниця в освітніх програмах Португалії та України. Що може доповнити українська суботня школа до португальської освіти (вчитель англійської мови - Ірина Шнайдер).
4.Легальний статус українських Культурно-освітніх центрів у Португалії. Інтеграція у систему освіти Португалії (Заступник голови Спілки з молодіжних питань - Василь Бочко).
5. Підтримка культурно-освітніх центрів за кордоном науковими, владними та громадськими інституціями України (Співдоповідачі: Катерина Островська, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Львівського осередку ГО "Справа Кольпінга в Україні", доктор психологічних наук, професор; Віра Корнят, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук; Ірина Субашкевич, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних наук).
6. Модель Ресурсного українського центру закордоном у контексті співпраці релігійних (УГКЦ) та мирянських інституцій (Отець Микола Ярема, УГКЦ ЧСВВ).
УМОВИ подання матеріалів для публікації у збірнику матеріалів конференції:
До 23 червня 2019 року надіслати в оргкомітет на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі матеріали:
1. Заявка учасника (електронний варіант):
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
Місце роботи, посада
Назва статті
Адреса (для пересилки збірника статей)
Телефон, e-mail
2. Електронний варіант тез 3-5 сторінок.
Файли прохання надсилати з назвами: Petruk _application.doc, Petruk_abstract.doc,
Petruk _receipt.doc.
Пересилка збірника у випадку заочної участі авторів здійснюється за кошт автора статті (учасника) протягом 14 днів після закінчення роботи конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Статті подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – це прізвище автора мовою статті) в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 3,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм.
2. Виклад тексту:
1 рядок – праворуч малими літерами прізвище та ініціали автора (напівжирне накреслення).
2 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).
3 рядок – назва статті: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).
4 рядок – анотація (3-4 рядки мовою статті без слова «анотація»): звичайне накреслення, курсив (з абзацу).
5 рядок – «ключові слова» напівжирне накреслення, курсив: 3-5 слів мовою статті звичайним накресленням, курсив.
6 рядок – текст статті (з абзацу), абзацний відступ – 1 см.
Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 першоджерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках [12, с. 35]).
Примітки:
Редакційна колегія відхиляє статті, які не відповідають тематиці конференції (кошти повертаються з вирахуванням фінансових затрат на пересилку).
Електронна адреса оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактні особи:
Призванська Роксоляна Антонівна +38 067 380 15 16
робіт Лілія Ришардівна +38 050 980 024 00
Голова оргкомітету – Садоха Павло Олексійович + 351 967 135 885
Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції та бажаємо успіхів!
З повагою, оргкомітет
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Петрук В. М.
УДК 37.015.3
ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ «ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ»
З’ясовано зміст рівнів розвивальної взаємодії в системі «викладач – студент» та їх зв’язок між процесами взаємної психологічної адаптації. Сформульовано закономірності психологічної адаптації в обох суб’єктів вишу.
Ключові слова: психологічна адаптація, принципи розвивальної взаємодії, правила розвивальної взаємодії, розвивальна взаємодія.
…………………………………………………текст……………………………………………
Література
1. Бех І.Д. 100 ключів виховного успіху / І.Д. Бех // Шкільний світ: Спецвипуск. – 2009. − № 21−23 (485−487). – 151 с.
2. Поліщук В. М. Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість: [монографія] / В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 146 с.

5

Статистика
Перегляди статей
12713465
Лічильник

Українська рейтингова система