«Справа Кольпінга в Україні» на шляху до впровадження змін у суспільстві

Створено: 13 листопада 2016 Дата публікації Перегляди: 6346

Товариство «Родина Кольпінга» об’єднує групу зацікавлених людей для вирішення проблеми, яка недостатньо вирішується у державі.
Спираючись на колосальний потенціал ГО «Справа Кольпінга в Україні»:
– міжнародний досвід, який можна отримати від партнерів з міжнародної «Справи Кольпінга;
– інформаційну та методичну підтримку від професійних референтів, експертів з Бюро Кольпінга;
– власний досвід та бажання членів товариства до самовдосконалення,
«Родина Кольпінга» всебічно вивчає проблему, накреслює план заходів та послідовно втілює їх у життя, добиваючись часткового вирішення проблеми на місцевому рівні. Однак, невеликий осередок «Родини Кольпінга» не може вирішити проблему у загальнодержавному масштабі.
Тому наступним завданням «Родини Кольпінга» є пошук можливостей впровадження запропонованого громадською організацією механізму вирішення проблеми в органах місцевого самоврядування та у державних органах влади.
На сьогодні ГО «Справа Кольпінга в Україні» веде успішну діяльність в таких напрямках:
1) допомога неповносправним особам;
2) допомога людям похилого віку;
3) робота з емігрантами;
4) підвищення статусу громадських організацій в державі, зокрема пропагування волонтерської діяльності.
Так в напрямі допомоги неповносправним особам ГО «Справа Кольпінга в Україні» здійснила такі кроки:
у 2009 р. відбувається офіційне відкриття консультативного центру для осіб з психофізичними вадами у Львові (вул. Героїв УПА, 76);

у 2009 р. розпочинається обласний експеримент з супроводу навчання аутичних дітей у школі «Довіра» (голова ГО «Родинав Кольпінга» здійснює наукове керівництво експериментом на добровільних засадах);
у 2010 р. офіційно відкривається центр денного перебування для аутичних дітей (м. Львів, вул. Пулюя, 27)
у 2012 р. на базі центру денного перебування створюється перша в Україні дошкільна державна група для аутичних дітей, при цьому методичне керівництво та спеціалісти залишаються від «Родини Кольпінга»;
у 2012 р. обласний експеримент в НРЦ «Довіра» набирає національного статусу – «Психолого-педагогічні засади корекційного навчання та реабілітації дітей зі спектром аутистичних порушень в умовах загально-освітньої школи» (2012–2020рр.);
низка конференцій та навчальних семінарів, організованих «Справою Кольпінга» у Львові впродовж 2008 – 2012 рр. для представників зі всієї України виводить лідерів ГО на національний рівень.
вже у 2013 р.- 2014 р семінари проводяться не лише у Львові, а й у Києві, а до їх участі широко залучаються директори департаментів та спеціалісти МОН України, Мінсоцполітики України, МОЗ України;
голова товариства «Родина Кольпінга» Катерина Островська поряд з участю у місцевих колегіях (колегія освіти при Львівській міській раді, комітет доступності Львівської міської ради) представлена і на національному рівні: членство у експертно-консультативній раді з питань аутизму при МОН України (Наказ МОНУ № 621 від 28.05.2013 р.); членство у робочій групі з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні (Наказ МОНУ № 512 від 15.05.2013 р.)
Саме участь у робочих групах дозволила ініціювати проведення парламентських слухань у червні 2014 р., метою яких є зміна законодавства та механізмів надання освітніх, соціальних та медичних послуг дітям з психофізичними вадами, на яких виступила та озвучила пропозиції Катерина Островська. Наступним кроком є громадське обговорення на початку листопада 2014 р. на конференції у Львові напрацьованих Товариством «Родина Кольпінга» з Міносвіти та Мінсоцполітики України документів «Порядок надання освітніх, медичних та соціальних послуг дітям та особам з особливими потребами», який планується затвердити Постановою Кабміну України, та Державного стандарту підтриманогопроживання.
В напрямі допомоги літнім людям ГО «Справа Кольпінга в Україні» впродовж 2010 -2014 рр. відкрила шість Університетів Третього Віку (УТВ), у яких навчається близько 500 старших студентів. Слухачі УТВ опановують курси комп’ютерної грамотності, іноземні мови, вивчають психологічні, педагогічні дисципліни, історію України та історію європейських цивілізацій, відвідують заняття з фізичної культури. Поряд з навчальною діяльністю слухачі УТВ організовують клуби, гуртки, активно займаються волонтерською діяльністю. Останнім часом після Форуму УТВ у Львові у травні 2014 р. активні слухачі УТВ залучаються до державотворчої діяльності. Зокрема, вони приймають активну участь в розробці Комплексної програми соціальної підтримки людей похилого віку м. Львова на 2015-2020 рр. Сподіваємося, що ініціатива Львівської РК буде підтримана активними слухачами УТВ м. Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода та Луцька.Як відповідь на резолюцію учасників Форуму УТВ при Мінсоцполітики України створюється робоча група, яка буде вирішувати питання допомоги літнім людям на загальнодержавному рівні. Таким чином, ГО «Справа Кольпінга в Україні» буде представлена в цій робочій групі і зможе впливати на державну політику щодо осіб похилого віку.
В напрямі роботи з емігрантами ГО «Справа Кольпінга в Україні»систематично проводить тематичні семінари щодо попередження насильства трудових мігрантів, надає безпосередню допомогу емігрантам через скайп-консультації, допомагає родинам емігрантів, які залишилися в Україні. 16 жовтня 2014 року у Малій сесійній залі Львівської обласної Ради відбувся науково-практичний семінар «Роль емігрантів в розбудові нової Української держави», організований з ініціативи ГО «Справа Кольпінга в Україні» та Спілки українців в Португалії. Учасники семінару обговорили основні проблеми емігрантів в країнах першої - четвертої хвилі еміграції, підкреслили особливість сучасного становища в Україні, яке, як це не парадоксально, сприяє консолідації українців всього світу, вказали на неоціненну допомогу емігрантів співвітчизникам на великій Україні. Підводячи підсумки семінару, учасники прийняли резолюцію, яку вирішили направити Президенту та прем’єр-міністру України.
Першочерговими заходами повинно стати:
1) Відновлення роботи Координаційних Рад при посольствах України.
2) Вироблення критеріїв для ідентифікації Українських громадських організацій та українських навчальних закладів закордоном для припинення практики співпраці організацій «Руського Міра» з державними органами влади України.
3) Інформаційне забезпечення українських громад закордоном.
4) Необхідність наповнення новим змістом існуючих законодавчих актів та їх неухильне виконання. Створення нових законопроектів, що регулюють взаємовідносини між державою Україна і українськими громадами за кордоном.
5) Створення програм залучення українських громад закордоном до економічної, наукової, освітньої співпраці України в країнах проживання.
6) Вироблення програми ефективного використання потенціалу українських емігрантів для відбудови української економіки та коштів, що пересилаються ними в Україну.
7) Координація дій і сприяння передачі гуманітарної допомоги для потреб АТО.
8) Розробка програми збереження національної ідентичності українських мігрантів у співпраці державних, громадських та наукових інституцій України.
9) Реалізація взаємовигідного співробітництва між членами діаспори та урядами країн-донорів при допомозі Дипломатичних представництв України.
10) Налагодження прямих зв’язків між органами місцевого самоврядування України та українськими громадами за кордоном та між окремими закладами.
За рахунок продуманої освітньої роботи, що спирається на багаторічний досвід роботи Бюро, ГО «Справа Кольпінга в Україні» спроможна активно долучитися до більшості запропонованих вище заходів і у співпраці з державою надати посильну допомогу емігрантам в країнах їх проживання, що сприятиме зростанню їх зацікавленості у розбудові української держави і в подальшому поверненню на Батьківщину.
ГО «Справа Кольпінга в Україні» активно працює у напрямку підвищення ролі громадських організацій в державі, зростанню значення праці волонтерів, що особливо важливо у такий важкий для держави час. Особливе значення в Кольпінгу надається пропаганді волонтерського руху. Зокрема, у 2012 р. ГО «Справа Кольпінга в Україні» організувала конференцію з розвитку волонтерського руху у Львові, систематичне приймає участь у міжнародних зустрічах волонтерських організацій у Потсдамі (2012 р.) та Дрездені (2013р.). Це дає добрі плоди – вже 6-ий рік підряд ГО «Справа Кольпінга в Україні» приймає волонтерів з Німеччини, які допомагають «Родинам Кольпінга» втілювати в життя соціальні проекти. У 2014 році наша організація відрядила 2 українських волонтерів в Німеччину, які себе добре зарекомендували, працюючи в німецькому Карітасі з літніми людьми.
31 червня 2014 року у м. Чернівцях відбувся семінар “Вплив місцевих громад на прийняття рішень органами місцевого самоврядування”, організований ГО “Справа Кольпінга в Україні”. В резолюції семінару учасники пропонують звернути увагу Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, представників відомчих міністерств, органів місцевого самоврядування до таких питань:
1. Вжити заходів щодо підвищення статусу ГО в державі, зокрема врахування волонтерського стажу роботи в ГО (характеристика керівника ГО) при зарахуванні на роботу, вступі до ВНЗ за певними профільними напрямками.
2. Скасувати необхідність надання статусу «волонтерської організації» та визначення центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності з метою економії державних коштів в умовах економічної кризи;
3. З метою економії державних коштів та залучення значної частини молоді до роботи у громадському секторі щодо надання соціальних послуг потребуючим верствам населення розробити умови зарахування волонтерського стажу у ГО соціального спрямування волонтерам, які б надавали їм пріоритет:при прийомі на роботу; при вступі до ВНЗ.
4. Ініціювати створення волонтерської служби у більшості ВНЗ України.
5. Визначити механізм реалізації зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності.
6. Створити реєстр волонтерів на рівні районних та обласних міст;
7. Забезпечити державне фінансування програм підготовки та сертифікації волонтерів, які надають соціальні послуги;
8. Спростити візовий режим для іноземних волонтерів, що діють на підставі договорів з органами виконавчої влади або українськими громадськими організаціями.
Таким чином, ГО «Справа Кольпінга в Україні», спираючись на реальні потреби громади на місцях, пропонує раціональні шляхи їх задоволення в діючих модельних центрах родинного типу, проводить кампанію в державі, щоб переконати українських урядовців у життєздатності запропонованих моделей, їх економічності для держави з огляду на широке особисте зацікавлення та волонтерську працю місцевої громади.

Завідувач кафедри ЛДУ ім.Франка, проф. Катерина Островська

{module mod_knopka_comments}


O seu apoio é importante, independentemente do valor que está disponível a doarimage


Центр допомоги українським біженцям «Всі тут»

45

8888814

Rádio Digital Comercial Ucrâniaradio comercial ucrania sq oficial new2312


 

ban23


Читати Українською!

Бібліотека у Португалії

R. Saco 1, 1150-311 Lisboa

85

Громадське незалежне
телебачення 
«Тризуб TV»

tryzub tv

Книга пам'яті


УГКЦ у Португалії

Розпорядок БогослужіньУроки португальської мови


Відеоархів Спілки:

Статистика
Перегляди статей
16411096
Лічильник

Українська рейтингова система